Ledningssystem 

Elvinas Omsorg & Rehabilitering AB:s ledningsystem består av en ledningsgrupp, som med utbildad och kompetent personal styr verksamheten.

Alla våra medarbetare undervisas fortlöpande i rutiner och regler gällande skretess, tystnadsplikt, avvikelser, klagomålshantering, rapportering enligt lex sarah, oförutsedda behov, privata medel, dokumentation, hantering och förvaring dels av läkemedel och kundernas nycklar.

Uppföljning av verksamhetsrutiner görs varje månad för att säkerställa oss att rutiner följs och att kvaliteten säkras.