HEMTJÄNST

             TRYGG OCH INDIVIDANPASSAD OMSORG

I Elvinas verksamhet underlättas vardagen för våra kunder.

Vi jobbar med små personalgrupper för att uppnå högsta kontinuitet hos dig. Vi vill att du som kund ska känna dig trygg med vem som kommer hem till dig. Det gör också att personalen lär känna dig och dina behov.

Vår personal har lång erfarenhet och bred kompetens inom omvårdnad. Genom att lyssna in kundens önskemål kommer uppdragen att präglas av empati och hög kvalitet.

Elvinas vision är att uppnå en trygg och säker hemtjänst där kunden med vår hjälp ska få en värdig vardag. 

Vi satsar också på en god arbetsmiljö för personalen. Vi tror på att om personalen mår bra, så gör dem också ett gott arbete ute hos våra kunder.

"De anställda är de allra viktigaste.

Såsom du behandlar dina anställda kommer de att behandla dina kunder."


Richard Branson

OM HEMTJÄNST 

Eget val av utförare i hemtjänsten

Du som har hemtjänst i Gävle kommun kan själv välja vem som ska utföra din hemtjänst. Du betalar lika mycket hos oss som om du skulle ha kommunens hemtjänst. Du kan byta utförare när du vill och hur ofta du vill.

Du är med och planerar

Den hemtjänst du blir beviljad planeras tillsammans med dig och utformas så att du själv kan vara aktiv. För att du ska få service och omsorg på bästa sätt får du en kontaktperson i personalgruppen. Du och din kontaktperson kommer tillsammans överens om hur du vill ha din hemtjänst. Den överenskommelsen skrivs ner i en genomförandeplan.

Så fungerar hemtjänst

Hemtjänsten är ett stöd för att du ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Den hemtjänst du får ska utgå från din livssituation och dina behov.


Vad kostar det?

Avgiften för hemtjänst grundas på din inkomst och du betalar en viss summa enligt gällande maxtaxa. Du är alltid garanterad att få behålla en viss summa pengar i månaden. Klicka på länken nedan för mer info kring kostnader för hemtjänst.

https://gavle.se/Omsorg--hjalp/Hjalp-i-hemmet/Avgifter-for-omvardnad-omvardnadsavgift/

Hur ansöker man?

För att få hemtjänst behövs ett biståndsbeslut. Ansökan görs hos Omvårdnad Gävles biståndshandläggare. Utifrån Socialtjänstlagen (SOL) har alla rätt att ansöka och sedan få ett beslut som fattats efter individuell behovsbedömning. Klicka på länken nedan för mer info.

 https://gavle.se/Omsorg--hjalp/Aldre/Bistandshandlaggare-SoL/

Vem kan få hemtjänst?

Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att man behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan hemtjänst bli aktuellt. För att få stöd och service i hemmet måste du bedömas ha behov av den formen av omsorg av Omvårdnad Gävles biståndshandläggare.